Hypnose zonder trance

Verlatingsangst &
angst voor hoge gebouwen

Smarthphoneverslaving &
zelfhypnose